Taller
de Cinema

Blog

Tema : "Valorar l'aigua"

news
12/11/2015

S’ha triat el tema: Què passaria si no tinguéssim aigua? Valora l’aigua. 

S’explica la diferencia entre sinopsis i argument i entre escaleta i guió.

Diferències:

Sinopsis explica el principi, però no el final i l’argument explica tot.

A l’escaleta està enumerat tot el que passarà i el guio inclou els diàlegs.

Triem l’opció de parlar del primer món i el tercer món, en general. Parlem del possibles espais de gravació i si serà possible trobar llocs on representar aquest tercer món.

Iniciem la redacció de l’escaleta.

Reporter : Suhyla

Redactor : Josías

  • Barcelona
  • Centre: Infanta Isabel - 3r ESO AO
Compartir